Slavery was abolished in the US in the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Slavery was abolished in the US in the 19th centu...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Slavery was abolished in the US in the 19th century.
A. instituted B. eradicated C. eliminated D. required

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: abolished (v) thủ tiêu, bãi bỏ, hủy bỏ
A. xây dựng B. bài trừ C. loại trừ, loại bỏ D. đòi hỏi, yêu cầu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP