Doctors have been criticized for their indiscriminate use...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Doctors have been criticized for their indiscrimi...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Doctors have been criticized for their indiscriminate use of antibiotics.
A. disciplined B. selective C. wholesale D. unconscious

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: indiscriminate : không phân biệt, bừa bãi
A. có kỷ luật B. có chọn lựa C. buôn sỉ, hàng loạt D. bất tỉnh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP