I think we have solved this problem once...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I think we have solved this problem once and for ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I think we have solved this problem once and for all.
A. forever B. for goods C. temporarily D. in the end

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: once and for all = ngay lập tức hoàn thành

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP