During the earthquake a lot of buildings collapsed...

Ngữ Pháp và Từ Vựng During the earthquake, a lot of buildings collaps...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

During the earthquake, a lot of buildings collapsed, which killed thousands of people.

A. went off accidentally B. fell down unexpectedly
C. exploded suddenly D. erupted violently

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: collapsed = fell down unexpectedly: sụp đổ ( không như mong muốn )

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP