As a government official Benjamin Franklin often traveled...

Ngữ Pháp và Từ Vựng As a government official, Benjamin Franklin often...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

As a government official, Benjamin Franklin often traveled abroad.
A. widely B. secretly C. alone D. overseas

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY D: abroad = ở nước ngoài
A. mở rộng B. bí mật C. cô đơn D. ở nước ngoài

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP