My mom is always bad-tempered when I leave...

Ngữ Pháp và Từ Vựng My mom is always bad-tempered when I leave my roo...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

My mom is always bad-tempered when I leave my room untidy.
A. feeling embarrassed B. talking too much
C. very happy and satisfied D. easily annoyed or irritated

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY D: bad-tempered = easily annoyed or irritated : dễ dàng tức giận, phát cáu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP