Sometimes when I hear the news I feel...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Sometimes when I hear the news, I feel very miser...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Sometimes when I hear the news, I feel very miserable.
A. confused B. frightened C. upset D. disappointed

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: miserable = upset : đau khổ, buồn phiền.
Nghĩa các từ khác: disappointed = thất vọng, frightened = sợ hãi, confused = bối rối

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP