A woman had a narrow escape when the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A woman had a narrow escape when the car came rou...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

A woman had a narrow escape when the car came round the corner.
A. was hurt B. was nearly hurt C. ran away D. bumped into the car

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: had a narrow escape = was nearly hurt : gần bị thương

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP