The law applies to everyone irrespective of race...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The law applies to everyone irrespective of race,...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The law applies to everyone irrespective of race, creed, or colour.
A. disrespectful B. regardless C. considering D. in spite

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: irrespective = không phân biệt
A. vô lễ B. bất kể C. xem xét D. mặc dù

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP