Have you ever read about a famous general...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Have you ever read about a famous general in Chin...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Have you ever read about a famous general in Chinese history who was very incredulous?
A. unimaginable B. excellent C. incredible D. skeptical

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY D: incredulous = hoài nghi
A. không thể tưởng tượng được B. tuyệt vời C. không tin được D. không tin, nghi ngờ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP