Snow forced many drivers to abandon their vehicles...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Snow forced many drivers to abandon their vehicle...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: abandon sth = leave sth: rời bỏ cái gì hoặc một nơi nào đó

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP