The air conditioner Mary has just bought is...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The air conditioner Mary has just bought is very ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The air conditioner Mary has just bought is very hard to use.
A. boring B. difficult C. simple D. easy

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: hard = difficult = khó

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP