Synthetic products are made from chemicals or artificial...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Synthetic products are made from chemicals or art...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Synthetic products are made from chemicals or artificial substances.
A. natural B. made by machine C. man-made D. unusual

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: Synthetic (nhân tạo, tổng hợp) ; natural (tự nhiên)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP