The music is what makes the movie so...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The music is what makes the movie so memorable. A...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The music is what makes the movie so memorable.
A. incredible B. unforgettable C. eventful D. remarkable

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: memorable: đáng nhớ, khó quên = unforgettable

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP