Mountain people of adjoining nations have great deal...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Mountain people of adjoining nations have great d...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Mountain people of adjoining nations have great deal in common because terrain and climate
mould their lives similarly.
A. friendly B. distant C. neighboring D. developing

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: adjoining (adj): ở cạnh bên, kế bên ; neighboring (adj): láng giềng, bên cạnh, kế bên

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP