The doctor was sued for bad treatment A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The doctor was sued for bad treatment. A. mistrea...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The doctor was sued for bad treatment.
A. mistreatment B. malpractice C. misdemeanour D. maltreatment

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: Bad-treatment = cách điều trị xấu, không có lương y
A. ngược đãi B. điều ác C. lăng nhục D. hành hạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP