Don’t you ever mention that matter again I...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Don’t you ever mention that matter again. I will ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Don’t you ever mention that matter again. I will not hear anything of it.
A. touch on B. put off C. take in D. go on

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: mention = đề cập
A. đụng, chạm vào B. put off = hoãn
C. take sb in = làm cho ai không tin tưởng về... D. bắt đầu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP