His new work has enjoyed a very good...

Ngữ Pháp và Từ Vựng His new work has enjoyed a very good review from ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

His new work has enjoyed a very good review from critics and readers.
A. viewing B. regard C. look D. opinion

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY D: review = sự phê bình, opinion = sự đánh giá
His new work has enjoyed a very good review from critics and readers. ( Tác phẩm mới của ông ấy
nhận được sự đánh giá rất tốt từ các nhà phê bình và độc giả)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP