Married couples can get a divorce if they...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Married couples can get a divorce if they find th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Married couples can get a divorce if they find they are not compatible.
A. able to share an apartment or house B. able to budget their money
C. capable of living harmoniously D. capable of having children

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: compatible (adj) hợp nhau ; harmoniously (adv) hòa thuận, hòa hợp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP