Fruit is customarily treated with sulfur prior to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Fruit is customarily treated with sulfur prior to...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Fruit is customarily treated with sulfur prior to drying to reduce any color change.
A. previous to B. at the time of C. in front of D. subsequent to

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: Prior to = previous to: trước khi

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP