E-cash cards are the main means of all...

Ngữ Pháp và Từ Vựng E-cash cards are the main means of all transactio...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

E-cash cards are the main means of all transactions in a cashless society.
A. cash-starved B. cash-strapped C. cash-in-hand D. cash-free

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY D: cashless = cash-free: không dùng tiền mặt để trao đổi, giao
dịch “E-cash cards are the main means of all transactions in a cashless
society.”
( Thẻ thanh toán điện từ là phương tiện chính trong mọi giao dịch của một xã hội không dùng tiền
mặt)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP