The three-year-old boy has a cycle with three...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The three-year-old boy has a cycle with three whe...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The three-year-old boy has a cycle with three wheels.
A. tricycle B. unicycle C. bicycle D. motorcycle

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> KEY A: tricycle : xe đạp 3 bánh ; unicycle: xe đạp một bánh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP