In Africa many children die from not having...

Ngữ Pháp và Từ Vựng In Africa, many children die from not having enou...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

In Africa, many children die from not having enough food.

A. poverty B. starvation C. drought D. malnutrition

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: starvation (n) sự đói ; malnutrition (n) sự kém dinh dưỡng, sự thiếu ăn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP