The dog is not well We have to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The dog is not well. We have to take it to see th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The dog is not well. We have to take it to see the person who treats sick animals.
A. zoologist B. horticulturist C. veterinarian D. veteran

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: veterinarian (n) bác sĩ thú y

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP