I’ll take the new job whose salary is...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I’ll take the new job whose salary is fantastic. ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I’ll take the new job whose salary is fantastic.
A. reasonable B. acceptable C. pretty high D. wonderful

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY D: fantastic = wonderful = tuyệt vời
A. hợp lí B. có thể chấp nhận C. khá cao D. tuyệt vời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP