His career in the illicit drug trade ended...

Ngữ Pháp và Từ Vựng His career in the illicit drug trade ended with t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

His career in the illicit drug trade ended with the police raid this morning .
A. elicited B. irregular C. secret D. legal

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY D: illicit = bất hợp pháp
A. lộ ra B. bất thường C. bí mật D. hợp pháp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP