Because Jack defaulted on his loan the bank...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Because Jack defaulted on his loan, the bank took...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Because Jack defaulted on his loan, the bank took him to court.
A. failed to pay B. paid in full C. had a bad personality D. was paid much money

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: defaulted = vỡ nợ, phá sản
A. không thể trả nợ B. thanh toán đầy đủ C. tính xấu D. trả rất nhiều tiền

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP