The International Organizations are going to be in...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The International Organizations are going to be i...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The International Organizations are going to be in a temporary way in the country.
A. soak B. permanent C. complicated D. guess

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: temporary = tạm thời
A. thấm B. vĩnh viễn C. phức tạp D. khách mời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP