Carpets from countries such as Persia and Afghanistan...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Carpets from countries such as Persia and Afghani...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Carpets from countries such as Persia and Afghanistan often fetch high prices in the United States.
A. Artifacts B. Pottery C. Rugs D. Textiles

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: Carpets = Rugs = thảm
A. hiện vật B. đồ gốm C. thảm D. dệt may

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP