Though many scientific breakthroughs have resulted from mishaps...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Though many scientific breakthroughs have resulte...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Though many scientific breakthroughs have resulted from mishaps it has taken brilliant thinkers to
recognize their potential.
A. accidents B. misunderstandings C. incidentals D. misfortunes

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: mishaps = accidents = rủi ro
A. tai nạn B. hiểu lầm C. chi phí phát sinh D. bất hạnh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP