We decided to pay for the furniture on...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We decided to pay for the furniture on the instal...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We decided to pay for the furniture on the installment plan.
A. monthly payment B. cash and carry C. credit card D. piece by piece

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: installment = trả góp
A. trả tiền hàng tháng B. tiền mặt C. thẻ tín dụng D. từng mảnh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP