Ralph Nader was the most prominent leader of...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Ralph Nader was the most prominent leader of the ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Ralph Nader was the most prominent leader of the U.S consumer protection movement.
A. casual B. significant C. promiscuous D. aggressive

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: prominent = nổi bật, đáng chú ý
A. bình thường B. đáng chú ý C. lộn xộn D. tích cực

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP