This tapestry has a very complicated pattern A...

Ngữ Pháp và Từ Vựng This tapestry has a very complicated pattern. A. ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: complicated = phức tạp
A. chướng ngại vật B. phức tạp C. cuối cùng D. thích hợp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP