During the Great Depression there were many wanderers...

Ngữ Pháp và Từ Vựng During the Great Depression, there were many wand...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

During the Great Depression, there were many wanderers who traveled on the railroads and
camped along the tracks.
A. veterans B. tyros C. vagabonds D. zealots

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: wanderers = người bộ hành, kẻ lang thang
A. cựu chiến binh B. ngừoi mới vào nghề C. kẻ lang thang D. người cuồng tín

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP