There is growing concern about the way man...

Ngữ Pháp và Từ Vựng There is growing concern about the way man has de...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

There is growing concern about the way man has destroyed the environment.
A. ease B. attraction C. consideration D. speculation

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: concern = liên quan, quan tâm
A. giảm bớt B. thu hút C. xem xét D. thu hút, hấp dẫn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP