In 1952 Akihito was officially proclaimed heir to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng In 1952, Akihito was officially proclaimed heir t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

In 1952, Akihito was officially proclaimed heir to the Japanese throne.
A. installed B. declared C. denounced D. advised

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: proclaimed = tuyên bố
A. cài đặt B. tuyên bố C. lên án D. khuyên

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP