A mediocre student who gets low grades will...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A mediocre student who gets low grades will have ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

A mediocre student who gets low grades will have trouble getting into an Ivy League college.
A. average B. lazy C. moronic D. diligent

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: mediocre = tầm thường
A. trung bình B. lười nhác C. khờ dại D. siêng năng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP