If we had taken his sage advice we...

Ngữ Pháp và Từ Vựng If we had taken his sage advice, we wouldn’t be i...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

If we had taken his sage advice, we wouldn’t be in so much trouble now.
A. willing B. sturdy C. wise D. eager

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: sage = khôn, thận trọng
A. sẵn sàng B. mạnh mẽ C. khôn ngoan D. háo hức

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP