With the dawn of space exploration the notion...

Ngữ Pháp và Từ Vựng With the dawn of space exploration, the notion th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

With the dawn of space exploration, the notion that atmospheric conditions on Earth may be unique
in the solar system was strengthened.
A. outcome B. continuation C. beginning D. expansion

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY C: dawn = beginning : sự bắt đầu
Nghĩa các từ khác: expansion = sự mở rộng; continuation = sự tiếp diễn; outcome = hậu quả

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP