Population growth rates vary among regions and even...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Population growth rates vary among regions and ev...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Population growth rates vary among regions and even among countries within the same region.
A. restrain B. stay unchanged C. remain unstable D. fluctuate

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: vary = làm cho biến đổi
A. kiềm chế B. không thay đổi C. vẫn không ổn định D. biến động

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP