The distinction between schooling and education implied by...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The distinction between schooling and education i...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The distinction between schooling and education implied by this remark is important.
A. explicit B. implicit C. obscure D. odd

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: imply = hàm ý
A. rõ ràng B. tiềm ẩn C. che khuất D. trong xó

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP