Parents interpret facial and vocal expressions as indicators...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Parents interpret facial and vocal expressions as...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Parents interpret facial and vocal expressions as indicators of how a baby is feeling.
A. translate B. understand C. read D. comprehend

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: interpret = giải thích, hiểu
A. dịch B. hiểu C. đọc D. thấu hiểu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP