This is the instance where big obvious non-verbal...

Ngữ Pháp và Từ Vựng This is the instance where big, obvious non-verba...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

This is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate. A. B. C. D. matter
A. situation B. attention C. place D. matter

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY A: instance = trường hợp
A. trường hợp, tình huống B. tham dự C. địa điểm D. vấn đề

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP