Unless the two signatures are identical the bank...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Unless the two signatures are identical, the bank...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Unless the two signatures are identical, the bank won’t honor the check.
A. similar B. different C. fake D. genuine

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

KEY B: identical = giống hệt nhau
A. giống nhau B. khác nhau C. giả D. song sinh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP