Why don’t you put better lock on the...

Viết Lại Câu Why don’t you put better lock on the door, Barbara”? sai...

1
Viết Lại Câu

Why don’t you put better lock on the door, Barbara”? said John
=> John suggested..................................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

John suggested that Barry should put a better lock on the door.

Gửi 5 năm trước

1
John suggested that Barry (should) put a better lock on the door. – Trần Trúc4 năm trước
2
John suggested that Barbara (should) put a better lock on the door. – Trần Trúc4 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP