Although his both legs were broken in the...

Viết Lại Câu Although his both legs were broken in the crash, he mana...

0
Viết Lại Câu

Although his both legs were broken in the crash, he managed to get out of the car
before it exploded.
=> Despite his........................................................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Despite his both broken legs, he managed to...................

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP