My French friend finds driving on the left...

Viết Lại Câu My French friend finds driving on the left difficult. =&...

0
Viết Lại Câu

My French friend finds driving on the left difficult.
=> My French friend isn’t............................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

................used to driving on the left.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP