It was such rotten meat that it had...

Viết Lại Câu It was such rotten meat that it had to be thrown away. =...

0
Viết Lại Câu

It was such rotten meat that it had to be thrown away.
=> The meat was.................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The meat was so rotten that it had to be thrown away.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP