She started working as a secretary five years...

Viết Lại Câu She started working as a secretary five years ago. =>...

0
Viết Lại Câu

She started working as a secretary five years ago.
=> She has..............................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

....been working as a ........for 5 years.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP