She knows a lot more about it than...

Viết Lại Câu She knows a lot more about it than I do. => I don’t k...

0
Viết Lại Câu

She knows a lot more about it than I do.
=> I don’t know...............................................................................

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

I do;t know.so much about it as she does.

Gửi 5 năm trước

1
I don’t know so much about it as she does. – Trần Trúc5 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP